Saveti veterinara

Znate li koliko je u stvari star Vaš ljubimac?

Računanje psećih godina nije tako jednostavno kao što se do nedavno smatralo. Naučnici kažu da kod izračunavanja starosti pasa treba uzeti u obzir izgled i veličinu, jer upravo od nje zavisi njegovo starenje.

Znate li koliko ljudskih godina iznosi jedna pseća godina?

Na primer,veće rase žive kraće, ali rastu i razvijaju se sporije, što znači da će mali jorkširski terijer s dve godine biti ‘stariji’ od danske doge, a s pet godina ‘mlađi’ od nje. Smatralo se da je ta računica jednostavana. Pseće godine izračunavali smo tako da smo njegove ‘ljudske’ godine množili s brojem sedam. U Americi kažu da sterilisani psi žive duže.

Međutim, nakon treće godine, osim veličine, veliku ulogu  u izračunavanje godina ima i vrsta psa, pa tako neki psi srednje veličine, poput buldoga žive najkraće (oko 6 godina), dok neki manji psi poput terijera mogu doživeti i do 20 godina. Starenje je mnogo brže u prve dve pseće godine, ali razlikuje se od pasmine do pasmine. Velike pasmine, mada sazrevaju brže, žive uglavnom kraće. Već sa pet godina smatraju se starijim psima. Pasminama srednje veličine treba oko sedam godina da bi se mogle smatrati seniorima, dok mali psi ne ostare sve do svoje desete godine.

Relativna starost psa može se proceniti tokom prve tri godine po njegovoj veličini, a formula za izračunavanje starosti bi glasila ovako:

Mali psi: 12,5 godina za svaku ljudsku godinu, tokom prve dve godine života.

Srednje veliki psi: 10,5 godina za svaku ljudsku godinu tokom prve dve godine.

Veliki psi: 9 godina za svaku ljudsku godinu tokom prve dve godine.

Vrsta psa takođe je važna. Na primer, broj ljudskih godina kod buldoga množimo sa 13,42, nemačkog ovčara sa 7,84, a kod jazavčara sa 4,32.

Koliko je stara mačka koja je proživjela devet života?

Jednogodišnja mačka bi u ljudskom računanju starosne dobi bila ekvivalent 15-godišnjeg čoveka. Dvogodišnja mačka bi zapravo imala 24 ljudske godine, a dalje dodajte po 4 godine za svaku narednu godinu starosti vaše mačke. Kako mačke imaju manji raspon u veličinama od pasa, kod njih se može napraviti nešto univerzalnija formula koja se može primeniti na sve rase. Tako će mačka koja ima četiri godine, imati 32 „ljudske godine“, ona sa 10 godina 56 godina, a mačka koja ima 16 godina bila bi osamdesetogodišnjak.