Saveti veterinara

Označavanje mikročipom

Prema pravilniku o označavanju pasa u Republici Srbiji svi psi moraju biti označeni mikročipom,takođe, psi po štenjenju najkasnije u roku od 90 dana moraju biti označeni mikročipom.

Vakcinisanje pasa, vođenje kartona pasa te izdavanje propisane dokumentacije sprovode veterinari u veterinarskim organizacijama i malim praksama koje su dobile ovlascenje nadleznih organa.
 
Ovlascenje za vakcinisanje pasa protiv besnila,naime,svi psi koji su označeni i vakcinisani protiv besnila upisuju se u jedinstveni registar pasa koji je sastavni deo veterinarskog informacijskog sistema.

Mikročip je neškodljiva, samoočitavajuća, pasivna naprava s radiofrekvencijom koja se bez opasnosti po zdravlje same životinje usađuje na tačno predodređeno mesto na životinji. Sam čip je smešten u staklenoj cevčici veličine zrna pirinca koja je po sastavu u potpunosti neškodljiva za okolno tkivo kao i zdravlje ljubimca u celini. Takođe, u mikročipu se nalazi i mehanizam koji dodatno sprecava njegovu migraciju u potkožju životinje.

Sam mikročip se aplicira parenteralno s leve strane vrata u njegovom središnjem delu i u aseptičkim uslovima. Za aplikaciju se koristi aplikator namenjen za jednokratnu upotrebu,a celi postupak traje nekoliko sekundi.Tako apliciran čip je trajan te prati ljubimca od trenutka označavanja pa sve do uginuća.

Svakom čipu je dodijeljen jedinstveni broj koji se može očitati putem posebnih skenera. Sastav označavanja koji se koristi u Republici Srbiji osigurava jedinstvenost i neponovljivost mikročipa kao i samog broja dodeljenog mikročipu.